Inbjudan till fibermöte 20/9 kl 18:00

Fibermöte för alla intresserade!

Torsdagen den 20 / 9 kl. 18:00 i Härja Hembygdsgård!

Frågor som vi kommer att ta upp:

  • Information som vi fått från TEAB
  • Vilka alternativ till TEAB finns det?
  • Vad kommer vi i föreningen att jobba med?
  • Information om Härja Fiberförening och hur planerna framåt ser ut.

Vi kommer även att bjuda på kaffe och enkelt fika!

Välkomna hälsar vi på Härja Fiberförening!

Bredbandsstrategi

Regeringens nya bredbandsstrategi – ett helt uppkopplat Sverige 2025

Regeringens nya bredbandsstrategi är nu publicerad och här finns tydliga mål för alla medborgare och företag i Sverige. De viktigaste målen i strategin är följande:
•År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.
•År 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet.
•År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband

Läs mer på PTS hemsida (Post- och TeleStyrelsen)