Härja Fiberförening avvecklas

Då intresset i området är så svagt så har styrelsen valt att avveckla föreningen. Det kommer att gå att nå oss via info@harjafiber.se så länge som denna hemsidan finns kvar om ni har några frågor.

Inbjudan till fibermöte 20/9 kl 18:00

Fibermöte för alla intresserade!

Torsdagen den 20 / 9 kl. 18:00 i Härja Hembygdsgård!

Frågor som vi kommer att ta upp:

  • Information som vi fått från TEAB
  • Vilka alternativ till TEAB finns det?
  • Vad kommer vi i föreningen att jobba med?
  • Information om Härja Fiberförening och hur planerna framåt ser ut.

Vi kommer även att bjuda på kaffe och enkelt fika!

Välkomna hälsar vi på Härja Fiberförening!

Inbjudan till konstituerande möte

Tisdagen den 26 juni kl. 18:00 kommer konstituerande möte att hållas på härja hembygdsgård.

Är du intresserad är du varmt välkommen att delta.

Förslag till stadgarna finns här men om du har förslag på ändringar så tar vi tacksamt emot de förslagen på info@harjafiber.se innan det konstituerande mötet.

Bredbandsstrategi

Regeringens nya bredbandsstrategi – ett helt uppkopplat Sverige 2025

Regeringens nya bredbandsstrategi är nu publicerad och här finns tydliga mål för alla medborgare och företag i Sverige. De viktigaste målen i strategin är följande:
•År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.
•År 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet.
•År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband

Läs mer på PTS hemsida (Post- och TeleStyrelsen)

Dra fiber till huset

Vi blir allt mer beroende av en bra internetuppkoppling hemma i huset och allt fler väljer att ansluta huset till fiber, den snabbaste tekniken av dem alla. Men för den som inte är intresserad av teknik blir förvirringen är stor. Vad är fiber? Vad är bredband? Vad är ADSL? Vilket ska jag välja och är det värt det?

Läs mer på https://www.byggahus.se/el/dra-fiber-huset